Linq, Dataset, Recordset performance resultat

Jeg har i længere tid undret mig over en dårlig performance med anvendelse af LINQ, og nu er jeg gået på jagt efter synderen i tiden i databasen SQL Server. I denne første test jeg har lavet har jeg dog ikke fundet synderen, men stadig et interessant resultat, som bekræfter mig i, at du ikke […]

Dynamicweb modul-udvikling med LINQ

Efterhånden bruger jeg LINQ i al min udvikling og jeg synes også det vinder mere og mere indpas i  min modul-udvikling til Dynamicweb. Og jeg vil her kort ind på hvad er LINQ er og give nogle eksempler og også lidt ind på hvorfor det er så dejligt at arbejde med. Introduktion til LINQ Lige […]